Abc dla wystawiających
Klasy wystawowe
Klasa szczeniąt (Puppy )  -6-9 miesięcy

Klasa młodzieży (Junior) -9-18 miesięcy

Klasa pośrednia (Intermediate)  -15 - 24 miesiące

Klasa otwarta (Open)  -od 15 miesięcy

Klasia Championów (champion) -dla psów posiadających tytuł międzynarodowego lub krajowego championa

Klasa weteranów (Veteran)  -od 8 lat wzwyż


Nagrody

Medale otrzymują psy, które zajmują trzy pierwsze lokaty w klasie z oceną doskonałą
Doskonała l  medal złoty

Doskonała II  medal srebrny

Doskonała III  medal brązowy

Dyplomy otrzymują psy z wyjątkiem uzyskujących ocenę dostateczną.
Lokaty w każdej klasie otrzymują tylko 4 najlepsze psy. Dalsze uzyskują oceny bez lokat. 

Oznaczenia oceny psa w klasie szczeniąt
Kolor żółty  wybitnie obiecujący

Kolor biały obiecujący

Bez wstążki  mało obiecujący

Tytuły 

CACIB - certyfikat na Międzynarodowego Championa Piękności może być przyznany - w drodze tzw. "porównania" jednemu psu i jednej suce (w danej rasie), które otrzymały ocenę doskonałą z lokatą l w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów

CWC - na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania certyfikatu na wystawowego championa zwanego w skrócie CWC (za granicą CAC - certyfikat au championat). CWC może otrzymać pies/suka, które ukończyły 15 miesięcy i uzyskały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej lub championów bez względu na ilość konkurentów.

Zwycięzca Młodzieży - tytuł ten może otrzymać na każdej wystawie (nie dotyczy wystaw championów) i w każdej rasie pies/suka, który w klasie młodzieży uzyska ocenę doskonałą z lokatą pierwszą.

Najlepszy Pies / Suka w Rasie - o tytuł ten mogą się ubiegać psy / suki w każdej rasie z oceną doskonałą i lokatą l z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, konkurujące ze sobą w tzw. "porównaniu".

Zwycięzca Rasy (BOB) - o tytuł ten konkurują pies i suka, które na danej wystawie zdobyły tytuł "Najlepszy Pies / Suka w Rasie" oraz tytuł "Zwycięzca Młodzieży".

Zwycięzca Grupy (BOG) - o tytuł ten konkurują psy i suki, które na danej wystawie zdobyły tytuł "Zwycięzca Rasy" oraz należą do tej samej grupy ras (wg. Podziału FCI).

Najpiękniejszy Pies Wystawy (BIS) - o tytuł ten konkurują Zwycięzcy Grup.

Zasady przyznawania tytułu Championa PL

Na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania certyfikatu na wystawowego championa (zwanego w skrócie CWC, za granicą CAC - certyfikat au championat).

Certyfikat może otrzymać pies i suka, które ukończyły 15 miesięcy i uzyskały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, bez względu na liczbę konkurentów. Trzy CWC, uzyskane od trzech różnych sędziów - w tym co najmniej jeden na wystawie klubowej lub międzynarodowej - są podstawą do przyznania psu (suce) tytułu "Championa Polski", pod warunkiem, że między pierwszym, a ostatnim wnioskiem upłynęło co najmniej 6 miesięcy.

Zasady przyznawania tytułu Młodzieżowego Championa PL

Tytuł "Młodzieżowego Championa Polski" może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Zwycięzcy Młodzieży, od 3 różnych sędziów na wystawach, w tym co najmniej jednej wystawie klubowej lub międzynarodowej, bez określonego przedziału czasu.
Zegar
 
Reklama
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (9 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Arwena Diamond Passion. Pozdrawiam Martyna Szlendak